Jak mieć ciepło w domu, w domku ogrodowym lub w magazynie?

wania, w których nie jest brane pod uwagę ewentualne negatywne oddziaływanie na środowisko