Czy można wykonać odbiór elektroodpadów w Białymstoku samemu?

ne i elektroniczne. Zawierają one wiele szkodliwych substancji chemicznych, takich jak ołów, rtęć i kadm, które mogą wpłyn

Czy można wykonać odbiór elektroodpadów w Białymstoku samemu? utylizacja sprzętu elektronicznego

Dzięki temu chronimy nasze ekosystemy i


E-waste: globalny problem

Elektroodpady, nazywane również e-waste, to wszystkie zużyte lub uszkodzone urządzenia elektryczne i elektroniczne. Zawierają one wiele szkodliwych substancji chemicznych, takich jak ołów, rtęć i kadm, które mogą wpłyn